Year : 2018 Volume : 68 Issue : 2

Full Text (PDF)

Türkiye’de ekoturizm ve rekreasyon amacıyla kullanılan orman alanlarının yönetimi

Open Access

Abstract

Ormanlar, doğal çevrenin temel bir bileşeni olarak, turistler için doğal bir çekim merkezi olup çevre ve turizm arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan, Türkiye’de kısa dönemli ekonomik faydalar için kontrolsüz turizm gelişimi ortaya çıkmakta ve doğal kaynaklar üzerinde bir baskı oluşmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; Türkiye’nin orman kaynaklarının ekoturizm ve rekreasyonel kullanımlar açısından genel özelliklerini açıklamak, bu kaynakların yönetimiyle ilgili bilgiler vermek, karşılaşılan sorunları vurgulamak ve çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmadaki veriler yetkililerle görüşülerek ve ulusal politika belgelerinin içerikleri analiz edilerek elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları Türkiye’de orman alanlarındaki rekreasyonel kullanım yükünün giderek arttığını, buna karşın ziyaretçi yönetimi ve denetimine ilişkin etkin önlemler alınmadığını göstermektedir. Bu doğrultuda temel öneriler şu şekilde sıralanabilir: korunan alan yönetimi ana amaçları ile turizm ve rekreasyonla ilgili kullanımlar arasındaki uyumun sağlanması, planlama ve denetim çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi, karar verme süreçlerinde bilimsel araçların katkısının artırılması ve ilgi grupları arasındaki iletişim, eşgüdüm ve işbirliğinin geliştirilmesi.

Keywords

Türkiye’nin-ormanları   ekoturizm   rekreasyon   orman-turizm-ilişkileri   korunan-alanlar  

Corresponding Author

Gizem Şahin

References

  • Atmış, E., 2018. A critical review of the (potentially) negative impacts of current protected area policies on the nature conservation of forests in Turkey. Land Use Policy 70(2018): 675-684.
  • Atmış, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, Wietze, 2012. Status, use and management of urban forests in Turkey. SEEFOR 3(2): 69-78.
  • ÇOB (Çevre ve Orman Bakanlığı / Ministry of Environment and Forestry), 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, Turkey.
  • DKMPGM (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / General Directorate of Nature Conservation and National Parks), 2018. Korunan Alan İstatistikleri-2016, http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/istatistik_2018.aspx?sflang=tr, [Access Date: 14.02.2018].
  • Erdoğan, N., Erdoğan, İ., 2016. An Alternative View of Ecotourism with a Specific Reference to Turkey, In: Egresi, I., (Ed), Alternative Tourism in Turkey Role, Potential Development and Sustainability, Springer, Switzerla
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/ forestist.2018.345971

Full Text (PDF)

Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey

Open Access

Abstract

Forests have major natural attraction for tourists and play an important role in the interaction between the environment and tourism. Turkey is facing an increasing pressure on its natural resources due to uncontrolled tourism growth that is aimed at achieving short-term economic benefits. Hence, the main objectives of the study are to, describe the main features of Turkey’s forest resources that are used for ecotourism and recreation, highlight the related issues in current policy documents, and emphasize the problems that have occurred during its management process. The data was collected by contacting officials and analyzing the contents of national policy documents. It was found out that the use of Turkey’s forest resources for the purpose of recreation has increased recently. However, public authorities have not substantially improved the visitor management and monitoring systems. Harmonization of tourism and recreation-related utilization with conservation objectives, prioritization of more effective planning and controlling studies, and enhancing communication, cooperation, and collaboration among the interest groups are the major suggestions of the study.

Keywords

Turkey’s-forests   ecotourism   recreation   forest-tourism-relations   protected-areas  

Corresponding Author

Gizem Şahin

References

  • Atmış, E., 2018. A critical review of the (potentially) negative impacts of current protected area policies on the nature conservation of forests in Turkey. Land Use Policy 70(2018): 675-684.
  • Atmış, E., Günşen, H.B., Yücedağ, C., Lise, Wietze, 2012. Status, use and management of urban forests in Turkey. SEEFOR 3(2): 69-78.
  • ÇOB (Çevre ve Orman Bakanlığı / Ministry of Environment and Forestry), 2004. Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, Turkey.
  • DKMPGM (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / General Directorate of Nature Conservation and National Parks), 2018. Korunan Alan İstatistikleri-2016, http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa/istatistik_2018.aspx?sflang=tr, [Access Date: 14.02.2018].
  • Erdoğan, N., Erdoğan, İ., 2016. An Alternative View of Ecotourism with a Specific Reference to Turkey, In: Egresi, I., (Ed), Alternative Tourism in Turkey Role, Potential Development and Sustainability, Springer, Switzerla
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/ forestist.2018.345971

Full Text (PDF)