Year : 2019 Volume : 69 Issue : 1

Full Text (PDF)

Farklı karakterdeki kırsal peyzajların görsel değerlendirmesi

Open Access

Abstract

Hızlı kentleşme ve kentsel yapının ortaya çıkardığı yoğun ve stresli yaşam koşulları, kent halkı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca kentsel ve endüstriyel kirleticilerin yarattığı zararlı etkiler her geçen gün artmaktadır. Bu noktada kırsal alanların varlığı ve niteliği daha da önem kazanmakta, estetik ve fonksiyonel rolü büyümektedir. Bir peyzajın görsel değeri, alanın kimliğini yansıtan ilk veri ve planlamanın başlangıcıdır. Görsel kalite, özellikle kırsal alanlarda müdahalenin minimuma indirilmesi, doğru plan kararları alınması açısından belirleyici bir değer olmaktadır. Bu çalışmada, çalışma alanında yer alan farklı karakterdeki kırsal alanlar için görsel değerlendirme elde edilmek istenmiş, belirlenen örnek kırsal yerleşimler (Bayburt ilinde yer alan 10 köy) üzerinde Görsel Peyzaj Kalite Analizi uygulanmıştır. Peyzaj üniteleri bütününde; en yüksek puan alan peyzaj ünitesi Bitki Örtüsü (M=0,78 ), ikincisi ise Yol Peyzajı (M=0,71), üçüncüsü ise Tarımsal Peyzaj (M=0,70) olmuştur. Kültürel peyzaj ise son sırada yer almıştır(M=-0,43).

Keywords

Bayburt   Görsel-kalite   görsel-peyzaj  

Corresponding Author

Esra Özhancı

References

  • • Angileri. V., Toccolini. A., 1993. The assesment of visual quality as atol for the conservation of rural landscape diversity. Landscape and Urban Planning 24(1-4): 105-112. [CrossRef]
  • • Arriaza. M., Canas-Ortega. J.F., Canas-Madueno. J.A., Ruiz-Aviles. P., 2004. Assessing the visual quality of rural landscapes. Lanscape and Urban Planning 69: 115-125. [CrossRef]
  • • Bergen. S. D. Ulbricht C. A. Fridley J. L., Ganter M. A., 1995. The validity of computer-generated graphic images of forest landscape. Journal of Environmental Psychology 15(2):135-146. [CrossRef]
  • • Cloquell-Ballester. V.A., Torres-Sibille. A.C., Cloquell-Ballester., V.A. Santamarina-Siurana. M.C. 2012. Human alteration of the rural landscape: Variations in visual perception. Environmental Impact Assessment Review 32: 50–60. [CrossRef]
  • • Erdem. N., Coskun. A.A., 2009. Concurrency Analysis of European Lanscape Convention Articles with Turkish Planning Legislation. Journal of the Facult
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.040219

Full Text (PDF)

Visual assessment of rural landscape with different characters

Open Access

Abstract

Rapid urbanization and urban structuring made in resonse to intense and stressful living conditions has been putting undue pressure on city residents. In addition, the harmful effects of urban and industrial pollutants increases with every passing day. For these reasons, the existence and nature of rural areas become even more important as the aesthetic and functional roles of rural sites grow. The visual value of the landscape is the initial data that reflects the identity of the area and the beginning of landscape planning. Visual quality has a particularly decisive value for the goals of minimizing intervention and making the right planning decisions for rural areas. This study aimed to conduct visual evaluation on rural areas that feature different characters. Visual Landscape Quality Analysis was performed on designated rural settlements (10 villages situated in Bayburt). Results showed that the highest rated landscape unit was Vegetation Landscape (M = 0.78), with Path Landscape ranking second (M = 0.71), and followed by Agricultural Landscape in third rank (M = 0.70). The Cultural Landscape ranked the least (M = −0.43).

Keywords

Bayburt   visual-landscape   visual-quality  

Corresponding Author

Esra Özhancı

References

  • • Angileri. V., Toccolini. A., 1993. The assesment of visual quality as atol for the conservation of rural landscape diversity. Landscape and Urban Planning 24(1-4): 105-112. [CrossRef]
  • • Arriaza. M., Canas-Ortega. J.F., Canas-Madueno. J.A., Ruiz-Aviles. P., 2004. Assessing the visual quality of rural landscapes. Lanscape and Urban Planning 69: 115-125. [CrossRef]
  • • Bergen. S. D. Ulbricht C. A. Fridley J. L., Ganter M. A., 1995. The validity of computer-generated graphic images of forest landscape. Journal of Environmental Psychology 15(2):135-146. [CrossRef]
  • • Cloquell-Ballester. V.A., Torres-Sibille. A.C., Cloquell-Ballester., V.A. Santamarina-Siurana. M.C. 2012. Human alteration of the rural landscape: Variations in visual perception. Environmental Impact Assessment Review 32: 50–60. [CrossRef]
  • • Erdem. N., Coskun. A.A., 2009. Concurrency Analysis of European Lanscape Convention Articles with Turkish Planning Legislation. Journal of the Facult
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.040219

Full Text (PDF)