Year : 2019 Volume : 69 Issue : 1

Full Text (PDF)

Kebrako ve borlu bileşikler ile emprenye edilen ahşap malzemenin fiziksel ve mekanik özellikleri

Open Access

Abstract

Son yıllarda orman ürünleri sanayisinde önemli bir yer işgal eden ahşap malzemelerin korunmasında kullanılan kimyasal emprenye maddelerinin yerine alternatif doğal emprenye maddeleri aranmaktadır. Bu çalışmada, Ülkemizde hammadde olarak bol bulunan borlu bileşikler (boraks ve borik asit) ile doğal emprenye maddelerinden olan kebrako kullanılmıştır. Emprenye işleminde borlu bileşiklerin %1, 3 ve 5’lik sulu çözeltileri kullanılmıştır. Deney örneklerinin emprenyesi ASTM D 1413-76 esaslarına göre yapılmıştır. Emprenyeli örneklerin tam kuru yoğunluk, retensiyon miktarı, eğilme direnci, elastikiyet modülü, liflere paralel basınç direnci, liflere paralel yapışma direnci ve vida tutma direnci testleri yapılarak kontrol örnekleri ile kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, yapılan testler sonucunda retensiyon, tam kuru yoğunluk, liflere paralel basınç ve vida tutma dirençleri kontrol örneklerinden daha yüksek çıkmıştır. Eğilme direnci, elastikiyet modülü ve liflere paralel yapışma dirençleri ise kontrol örneklerinden daha düşük çıktığı tespit edilmiştir. Emprenye sonrası deney örneklerinde borlu bileşiklerin konsantrasyonları arttıkça direnç değerlerinde düşüş, tam kuru yoğunluk ve retensiyon miktarlarında ise artış görülmektedir. Borlu bileşiklerden boraks ile emprenye edilen örneklerde değerler borik asit ile emprenye edilenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Keywords

Borlu-bileşikler   doğal-emprenye-maddeleri   doğu-kayını   emprenye   kebrako  

Corresponding Author

Muhammed Said Fidan

References

 • • Açıkel, İ,. 2007. Effect of Screw Retention Strength in Wood Materials of Impregnation Process. Gazi University, Institute of Science and Technology, Thesis of MSc, Ankara, 1-52 p.
 • • Adanur, H., 2015. Determination of Physical and Mechanical Properties Impregnating with Some Tannins and Boron Compounds of East beech (Fagus orientalis L.) Wood. Thesis of MSc, Gümüşhane University, Institute of Science and Technology, Gümüşhane, 77 p.
 • • Altınok, M., Özalp, M., Karaaslan, A., Perçin, O., 2009. Effects of Glues Modified with Borax on the Bonding Strength of Chestnut Wood (Castenea sativa Mill.). Journal of Bartın Forestry Faculty 11(15): 17-24.
 • • Aslan, S., 1998. Tree Pests, Protection and Impregnation Technique. Publication of KOSGEB, Ankara, 272 p.
 • • ASTM-D 1413, 2007. “Standard Test Method of Testing Wood Preservatives by Laboratory Soilblock Cultures”, ASTM, USA, 1-9.
 • • Baysal, E., 1994. Effect of Some Physical Properties of Wood Calabr
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.041645

Full Text (PDF)

Physical and mechanical properties of wood impregnated with quebracho and boron compounds

Open Access

Abstract

In recent years, alternative natural impregnation materials are being sought as substitutes for chemical impregnation materials used for conserving wooden materials; therefore, such natural materials have acquired significance in the forest products industry. In this study, the boron compounds borax and boric acid, which are abundant raw materials in Turkey, and quebracho, a natural impregnation material, were used. For the impregnation process, aqueous solutions of 1%, 3%, and 5% boron compounds were utilized. The test samples were impregnated according to ASTM D 1413-76 principles. Oven-dry density, retention rate, bending strength, elastic modulus, compression strength parallel to fibers, bonding strength parallel to fibers, and screw holding strength tests of the impregnated samples were measured, and the results were compared with those of control samples. The retention, oven-dry density, comprehension parallel to fibers, and screw holding strength of the samples were found to be higher than those of the control samples, whereas bending strength, elastic modulus, and bonding strength parallel to fibers were lower. After impregnation, it was observed that there was a decline in strength values and a rise in retention rates with the increase in the concentrations of boron compounds. The values for samples impregnated with borax were higher than those for the samples impregnated with boric acid.

Keywords

Boron-compounds   impregnation   natural-impregnation-materials   oriental-beech   quebracho  

Corresponding Author

Muhammed Said Fidan

References

 • • Açıkel, İ,. 2007. Effect of Screw Retention Strength in Wood Materials of Impregnation Process. Gazi University, Institute of Science and Technology, Thesis of MSc, Ankara, 1-52 p.
 • • Adanur, H., 2015. Determination of Physical and Mechanical Properties Impregnating with Some Tannins and Boron Compounds of East beech (Fagus orientalis L.) Wood. Thesis of MSc, Gümüşhane University, Institute of Science and Technology, Gümüşhane, 77 p.
 • • Altınok, M., Özalp, M., Karaaslan, A., Perçin, O., 2009. Effects of Glues Modified with Borax on the Bonding Strength of Chestnut Wood (Castenea sativa Mill.). Journal of Bartın Forestry Faculty 11(15): 17-24.
 • • Aslan, S., 1998. Tree Pests, Protection and Impregnation Technique. Publication of KOSGEB, Ankara, 272 p.
 • • ASTM-D 1413, 2007. “Standard Test Method of Testing Wood Preservatives by Laboratory Soilblock Cultures”, ASTM, USA, 1-9.
 • • Baysal, E., 1994. Effect of Some Physical Properties of Wood Calabr
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.041645

Full Text (PDF)