Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=E082051CFDD8458CB809319ED477A2E1:1:1112 invoke@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa| Forestist

Year : 2019 Volume : 69 Issue : 2

Full Text (PDF)

Türkiye’de ormanlardaki karbon birikiminin hesaplamasında kullanılabilecek bitkisel kütle katsayıları

Open Access

Abstract

Kyoto Protokolüne taraf olan ülkeler her yıl düzenli olarak sera gazı ulusal envanterlerini hazırlayarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) sekretaryasına sunmaktadırlar. Bu raporlar değişik sektörlerdeki (enerji, endüstriyel süreçler ve ürün kullanımı, tarım, arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (LULUCF), atıklar) sera gazları salım ve bağlanma miktarlarını içermektedirler. Raporların hazırlanmasında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan rehberlerde belirtilen yöntemler kullanılmaktadır. Bu rehberlerden ormancılıkla ilgili olanları 2003 yılında yayınlanan arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve ormancılık (LULUCF) ile 2006 yılında yayınlanan tarım, ormancılık ve diğer arazi kullanımı (AFOLU) olarak adlandırılan rehberlerdir. Bu rehberlere göre ormanlar tarafından bağlanan karbon miktarının hesaplanmasında ormanlardaki ağaç serveti ya da artım değerlerinden çeşitli katsayılar kullanılarak bitkisel kütlede stok halinde depolanan ya da yıllık olarak biriktirilen karbon miktarları hesaplanabilmektedir. Benzer şekilde yangın, üretim, kaçak kesimler ile ormandan uzaklaştırılan karbon miktarları da yine katsayılar yardımı ile tahmin edilebilmektedir. Çalışmada AFOLU rehberine göre kullanılması gereken bitkisel kütle genişletme faktörlerinden (BEFs) BEF1 katsayıları ibreliler için 1,212 ve yapraklılar için 1,310 olarak belirlenmiştir. Çalışmada ek olarak kullanılabilir odun hacmini topraküstü bitkisel kütleye dönüştürmede kullanılabilecek BEF2 katsayıları güncellenerek yapraklılar için 1,326 ve ibreliler için 1,262 olarak bulunmuştur. Ayrıca AFOLU rehberinde verilen yöntemlerde kullanılan bitkisel kütle dönüştürme ve genişletme faktörleri (BCEFs) de hesaplanmıştır. Cite this paper as: Tolunay, D., 2019. Biomass factors used to calculate carbon storage of Turkish forests. Forestist 69(2): 145-155.

Keywords

Arazi-kullanımı   arazi-kullanım-değişikliği-ve-ormancılık   bitkisel-kütle-dönüştürme-ve-genişletme-faktörleri   ormancılık-ve-diğer-arazi-kullanımı   bitkisel-kütle-genişletme-faktörleri   ormanlarda-karbon-envanteri   tarım  

Corresponding Author

Doğanay Tolunay

References

  • As, N., Koç, H., Doğu, D., Atik, C., Aksu, B., Erdinler, S., 2001. Anatomical, physical, mechanical and chemical properties of industrial trees grown in Turkey. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 51(1): 71-88.
  • Atmaca, S., 2008. Construction of Biomass Tables of Scots Pine in Erzurum Forest Regional Headquarter, unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, University of Zonguldak Karaelmas.
  • Aydın, Ç., 2010. Construction of Biomass Tables of Pinus sylvestris in Artvin Forest Regional Headquarter (A Case Study of Borçka Planning Unit), unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, Karadeniz Technical University.
  • Çakıl, E., 2008. Constructing Biomass Tables of Crimean Pine in Zonguldak Forest Administration, unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, University of Zonguldak Karaelmas.
  • Çömez, A., 2011. Determination of Carbon Sequestration in Sc
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.110719

Full Text (PDF)

Biomass factors used to calculate carbon storage of Turkish forests

Open Access

Abstract

The countries that are parties to the Kyoto Protocol submit annual inventories of greenhouse gases to the United Nations Framework Convention on Climate Change Secretariat. The reports comprise values of emission and removal of greenhouse gases from different sectors (energy, industrial processes and product use, agriculture, land use, land use change, and forestry, and waste). These reports are prepared by using the methodologies indicated in guides that are prepared by the Intergovernmental Panel on Climate Change. Among the guides, those that are forestry related include: guidelines for the land use, land use change, and forestry (LULUCF) sector reported in 2003 and for the agriculture forestry and other land uses (AFOLU) sector reported in 2006. According to these guidelines, carbon, which is stored in the biomass as stock or annually sequestered amounts, can be calculated by using various factors derived from growing stock or annual increment in forests. Similarly, the amount of carbon removed from the forest by fire, production, or illegal cuttings can also be estimated using such factors. In this study, the biomass expansion factor (BEF1) is determined as 1.212 for the conifers and 1.310 for the broadleaved species. Also the BEF2 was updated and determined as 1.326 for the conifers, and 1.262 for the broadleaved species. In this study, the biomass conversion and expansion factors (BCEF’s) that are used in the AFOLU guide were also calculated. Cite this paper as: Tolunay, D., 2019. Biomass factors used to calculate carbon storage of Turkish forests. Forestist 69(2): 145-155.

Keywords

Agriculture-forestry-and-other-land-use   biomass-conversion-and-expansion-factors   biomass-expansion-factors   carbon-inventory-in-forests   land-use   land-use-change-and-forestry  

Corresponding Author

Doğanay Tolunay

References

  • As, N., Koç, H., Doğu, D., Atik, C., Aksu, B., Erdinler, S., 2001. Anatomical, physical, mechanical and chemical properties of industrial trees grown in Turkey. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 51(1): 71-88.
  • Atmaca, S., 2008. Construction of Biomass Tables of Scots Pine in Erzurum Forest Regional Headquarter, unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, University of Zonguldak Karaelmas.
  • Aydın, Ç., 2010. Construction of Biomass Tables of Pinus sylvestris in Artvin Forest Regional Headquarter (A Case Study of Borçka Planning Unit), unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, Karadeniz Technical University.
  • Çakıl, E., 2008. Constructing Biomass Tables of Crimean Pine in Zonguldak Forest Administration, unpublished M.Sc. thesis, Graduate School of Natural and Applied Science, University of Zonguldak Karaelmas.
  • Çömez, A., 2011. Determination of Carbon Sequestration in Sc
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.110719

Full Text (PDF)