Year : 2019 Volume : 69 Issue : 1

Full Text (PDF)

Artvin yöresindeki üçlü karışık meşcerelerde kütük çapı ile göğüs çapı ilişkisi

Open Access

Abstract

Göğüs çapı, kolay ölçülebilir olması ve diğer ağaç değişkenleriyle yüksek korelasyona sahip olmasından dolayı, tek ağaç veya meşcere parametrelerinin birçoğunun hesaplanmasında bağımsız bir değişken olarak kullanılmaktadır. Ancak ormanlık alandan ayrılmış olan ağaç hakkında bilgi sahibi olabilmek için göğüs çapı büyüklüğünü tahmin etmek gerekmektedir. Bu çalışmada, Doğu Ladini (L), Sarıçam (Çs) ve Doğu Karadeniz Göknarı (G) karışık meşcerelerinde göğüs çapı-kütük çapı ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla Artvin’de tam kapalı olan LÇsG ve ÇsLG meşcerelerinden alınan 23 farklı örnek alandan kesilmiş olan 206 ağaç (69 adet L, 69 adet Çs ve 68 adet G) verisi kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlere göre, göğüs çapındaki değişkenliği açıklayan en iyi modeller Ladin’de power, Sarıçamda kuadratik ve Göknarda ise doğrusal modeller olmuştur. Bu modellerin üçlü karışık meşcerlerde göğüs çapı değişkenliğini açıklama oranları Ladin için %95,2, Sarıçam için %96,5 ve Göknar için de %96,4 ve bu modellerin hataları da sırasıyla 1.850, 1.598 ve 1.643 şeklinde bulunmuştur. Sonuç olarak, göğüs çapını tahmin etmede belli başarı seviyesinde olan bu modeller, Artvin’deki tam kapalı üçlü karışık meşcerelerde uygulayıcılar tarafından kullanılabilir olarak bulunmuştur.

Keywords

Göğüs-çapı   kütük-çapı   regresyon-analizi   üçlü-karışık-meşcereler  

Corresponding Author

Abdurrahman Şahin

References

  • • Bettinger, P., Boston, K., Siry, J. P., Grebner, D. L., 2010. Forest Management and Planning. Academic press.
  • • Bettinger, P., Izlar, B., Harris, T., Cieszewski, C., Conrad, J., Greene, D., Mech, A., Shelton, J., Siry, J., Kane, M., Merry, K., Baldwin, S., Smith, J., 2018. Handbook of land and tree measurements. Harley Langdale, Jr. Center for Forest Business, University of Georgia, Athens, GA. 323 p.
  • • Bylin, C.V., 1982. Estimating dbh from stump diameter for 15 southern species. Res. Note 50-286. New Orleans, LA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station: 3 [CrossRef]
  • • Chhetri, D.B.K., Fowler, G.W., 1996. Estimating diameter at breast height and basal diameter of trees from stump measurements in Nepal’s lower temperate broad-leaved forests. Forest Ecology and Management 81(1-3): 75-84. [CrossRef]
  • • Corral-Rivas, J.J., Barrio-Anta, M., Aguirre-Calderón, O.A., Diéguez-Aranda, U., 2007. Use of stump dia
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.18003

Full Text (PDF)

Estimating diameter at breast height (DBH) from diameter at stump height (DST) in triple mixed stands in the region of Artvin in Turkey

Open Access

Abstract

Diameter at breast height is used as an independent variable in the calculation of most tree or stand parameters because it can be measured easily and has high correlation with tree variables. But, it is necessary to estimate the size of the DBH of the tree concerned to have knowledge of the tree which has been separated from the area. In this study, DST-DBH relationships were investigated on stands where Oriental Spruce (So), Scots Pine (Ps) and Eastern Black sea Fir (Fb) were mixed. For this purpose, 206 trees (69 So, 69 Ps and 68 Fb) were used which were cut from 23 different sample areas taken in fully closed SoPsFb and PsSoFb stands in Artvin. According to the statistics analysis; models that best explain the variability of the DBH are power for spruce, quadratic for pine and linear models for fir. These models can explain the variance of DBH in triple mixed stands by 95.2% for spruce, 96.5% for pine and 96.4% for fir, and standard errors of models are 1.850, 1.598 and 1.643 respectively. As a result, these models, which at a certain height of success in predicting DBH, can be used by practitioners at fully closed triple mixed stands in Artvin.

Keywords

Diameter-at-breast-height   diameter-at-stump-height   regression-analysis   triple-mixed-stands  

Corresponding Author

Abdurrahman Şahin

References

  • • Bettinger, P., Boston, K., Siry, J. P., Grebner, D. L., 2010. Forest Management and Planning. Academic press.
  • • Bettinger, P., Izlar, B., Harris, T., Cieszewski, C., Conrad, J., Greene, D., Mech, A., Shelton, J., Siry, J., Kane, M., Merry, K., Baldwin, S., Smith, J., 2018. Handbook of land and tree measurements. Harley Langdale, Jr. Center for Forest Business, University of Georgia, Athens, GA. 323 p.
  • • Bylin, C.V., 1982. Estimating dbh from stump diameter for 15 southern species. Res. Note 50-286. New Orleans, LA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Forest Experiment Station: 3 [CrossRef]
  • • Chhetri, D.B.K., Fowler, G.W., 1996. Estimating diameter at breast height and basal diameter of trees from stump measurements in Nepal’s lower temperate broad-leaved forests. Forest Ecology and Management 81(1-3): 75-84. [CrossRef]
  • • Corral-Rivas, J.J., Barrio-Anta, M., Aguirre-Calderón, O.A., Diéguez-Aranda, U., 2007. Use of stump dia
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.18003

Full Text (PDF)