Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=E082051CFDD8458CB809319ED477A2E1:1:1112 invoke@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa| Forestist

Year : 2019 Volume : 69 Issue : 2

Full Text (PDF)

Yol kenarları boyunca ağaç çaplarının değişimi: Bursa Karacabey ıhlamur ormanı örneği

Open Access

Abstract

Yol ağları, orman ekosistemleri üzerinde habitatların bozulması ve parçalanması gibi önemli etkilere sahiptir. Öte yandan, yol kenarı boyunca ışık mevcudiyetinde görülen artış, bitki türlerinin çeşitliliğine ve miktarını da yansımaktadır. Bu çalışmada, yol kenar etkisinin ağaçların büyümesi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Ihlamur meşceresinde bulunan örnek bir yol ağı boyunca ağaç çaplarındaki değişim ölçülmüştür. Çalışma, Ihlamurun Türkiye’de en geniş yayılış gösterdiği Bursa’nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Arazi verileri yol kenarındaki 5 metre genişliğindeki şeritlerden seçilen ve yol kenarından uzakta kontrol bölgesinden seçilen örnek ağaçlardan toplanmıştır. Verilerin toplanması sırasında belirlenen bölgelerdeki tüm örnek ağaçların göğüs yüksekliği çapı ölçülmüş ve artım burgusu ile artım kalemleri alınmıştır. Daha sonra, yol kenarındaki ağaçlar ile kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap ve çap artımı değerlerinde bir farklılık olup olmadığını belirlemek için istatistiksel analiz yapılmıştır. Sonuçlara göre, yol kenarından olan mesafenin arttırılmasıyla, ortalama ağaç çaplarında ve çap artımı değerlerinde azalma görülmüştür. Yol kenarındaki ağaçlar ve kontrol bölgesinde yer alan ağaçlar arasında çap değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Öte yandan, çap artım değerleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Akay, A.E., Taş, İ., Gencal, B., 2019. Variation of Tree Diameters along Road Edges: The Case of Karacabey Linden Forest in Bursa, Turkey. Forestist 69(2): 81-86.

Keywords

Çap-artımı   ıhlamur   yol-ağı   yol-kenarı-etkisi  

Corresponding Author

Abdullah Emin Akay

References

 • • Bembenek, M., Giefing, D.F., Karaszewski, Z., Łacka, A., Mederski, P.S., 2013. Strip road impact on selected wood defects of Norway spruce (Piceaabies (L.) H. Karst). Drewno 56: 63-76.
 • • Eker, M., Çoban, H.O., 2010. Impact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. Journal of Environmental Biology 31: 157-168.
 • • Gülci, S., Akay, A.E., Oğuz, H., Gülci, N., 2017. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species within the Road-Effect Zone Using NDVI Analysis Approach. Fresenius Environmental Bulletin 26(2a): 1654-1662.
 • • Gümüş, S., 2015. Evaluation of forest road networks located in Karadeniz Technical University Research and Practice Forest. European Journal of Forest Engineering 1(1):15-20.
 • • Naghdi, R., Bonyad, A., Amini, A.M., 2017. Road effect on diameter growth of trees in Caspian forests of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences 15(1): 47-55.
 • • Picchio, R,, Tavankar,
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.18014

Full Text (PDF)

Variation of tree diameters along road edges: the case of Karacabey linden forest in Bursa, Turkey

Open Access

Abstract

Roads have important effects on forest ecosystems including degradation and fragmentation of habitats. However, light availability along the road edge increases which reflects the diversity and amount of plant species. This study is aimed to investigate the road edge effect on tree growing by measuring the differentiation of tree diameters along a sample road located within Linden stands. The study was conducted in Karacabey province of Bursa where Linden has the largest distribution in Turkey. Field data were collected from sample trees selected from 5-meter-wide stripes at road edge and from control zone away from road edge. The tree diameters at breast height (DBH) and trunk core samples were collected from sample trees located in the specified zones. Statistical analysis was conducted to indicate whether there is a differences in DBH and DBH growth values between trees at road edge and ones at control zone. The results indicated that increasing distance from road edge resulted in reduction in the average tree diameters as well as DBH growth values. There was a statistically significant difference between DBH values for trees at road edge and ones at control zone. On the other hand, there was no significant difference between DBH growth values. Cite this paper as: Akay, A.E., Taş, İ., Gencal, B., 2019. Variation of Tree Diameters along Road Edges: The Case of Karacabey Linden Forest in Bursa, Turkey. Forestist 69(2): 81-86.

Keywords

Diameter-growth   linden   road-edge-effect   road-network  

Corresponding Author

Abdullah Emin Akay

References

 • • Bembenek, M., Giefing, D.F., Karaszewski, Z., Łacka, A., Mederski, P.S., 2013. Strip road impact on selected wood defects of Norway spruce (Piceaabies (L.) H. Karst). Drewno 56: 63-76.
 • • Eker, M., Çoban, H.O., 2010. Impact of road network on the structure of a multifunctional forest landscape unit in southern Turkey. Journal of Environmental Biology 31: 157-168.
 • • Gülci, S., Akay, A.E., Oğuz, H., Gülci, N., 2017. Assessment of the Road Impacts on Coniferous Species within the Road-Effect Zone Using NDVI Analysis Approach. Fresenius Environmental Bulletin 26(2a): 1654-1662.
 • • Gümüş, S., 2015. Evaluation of forest road networks located in Karadeniz Technical University Research and Practice Forest. European Journal of Forest Engineering 1(1):15-20.
 • • Naghdi, R., Bonyad, A., Amini, A.M., 2017. Road effect on diameter growth of trees in Caspian forests of Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences 15(1): 47-55.
 • • Picchio, R,, Tavankar,
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.18014

Full Text (PDF)