Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=E082051CFDD8458CB809319ED477A2E1:1:1112 invoke@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://forestist.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa| Forestist

Year : 2019 Volume : 69 Issue : 2

Full Text (PDF)

Kent ormanlarında rekreasyonel talep özelliklerinin mekan tercihine etkileri

Open Access

Abstract

Doğal alanlar insanların rekreasyon ihtiyacını karşılamada önemlidir. Bu alanlar planlanırken, ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılaması ve doğal çevreyi koruması amacıyla sürdürülebilir bir alan oluşturmaya dikkat edilmelidir. Doğayı korurken aynı zamanda ziyaretçilere ihtiyaç ve taleplerini karşılayan kaliteli rekreasyon olanakları sunabilmek için ziyaretçileri gözlemlemek önemlidir. Ziyaretçilerin hangi tür fonksiyonel alanları kullandığı, bu alanlara ulaşırken ne tarz rotaları tercih ettiği, en çok veya en az hangi yeri ziyaret ettiği, farklı grupların ne çeşit aktiviteleri tercih ettiği, alan içindeki akışı ve yoğunluğu saptamak, bu alanların daha iyi planlanması için gerekli bilgiyi sağlar. Bu tercihleri bilmek, ziyaretçi taleplerinin karşılamasını kolaylaştırır. Bu çalışmada, ziyaretçi akışını ortaya koymak amacıyla Kocaeli Kent Ormanı’nda ziyaretçilerin mekansal dağılımları incelenmiştir. Spatial Features ile yol özelliklerinin mekansal dağılım üzerine etkisi ortaya konmuştur. Ayrıca ziyaret ve Visitor Characteristics ile mekansal dağılım arasındaki ilişki incelenerek, önerilerde bulunulmuştur. Cite this paper as: Canatanoğlu, E., Çağlayan, A.Y., Karagözoğlu, C., 2019. The Effects of Recreational Demand Characteristics on Space Preference in Urban Forests. Forestist 69(2): 103-116.

Keywords

Kent-ormanı   mekansal-davranış   mekansal-dağılım   rekreasyon   ziyaretçi-akışı  

Corresponding Author

Ayça Yeşim Çağlayan

References

  • Arnberger, A., Hinterberger, B., 2003. Visitor monitoring merhods for managing public use pressures in the Danube Floodplains National Park, Austria. Journal for Nature Conservation 11: 260-267.
  • Ateşoğlu, İ., 2008. Bartın Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Rekreasyon Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Bulut Z., Karahan F., Sezen, I., 2010. Determining visual beauties of natural waterscapes: a case study for tortum valley (erzurum/turkey). Scientific Research and Essay 5(2): 170-182.
  • Cole, D.N., Cahill, K., Hof, M., 2005. Why model recreation use? In: Cole, D. (Ed.), Computer Simulation Modeling of Recreation Use: Current Status, Case Studies and Future Directions. General Technical Report RMRS-GTR-143. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins, CO, U.S., pp.1-2.
  • Daniel, T.C., 2002. Modeling visitor flow from the vi
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.19002

Full Text (PDF)

The effects of recreational demand characteristics on space preference in urban forests

Open Access

Abstract

Natural areas are important in meeting the needs of people in recreation. While these areas are planned, care should be taken to create a sustainable space to protect the natural environment and meet the needs of visitors. It is also important to observe visitors to provide quality recreation facilities that meet the needs and demands of visitors while protecting nature. The types of functional areas used by visitors, the kinds of routes preferred by reaching these areas, the most or least visited places, and the kinds of activities preferred by different groups to determine the flow and density of the area provide the necessary information to plan these areas in a better way. Knowing this preference makes it easier to meet the demand of visitors. In the present study, the spatial distribution of visitors in Kocaeli Urban Forest was investigated to reveal the flow of visitors. The effect on the spatial distribution of road attributes with spatial features has been revealed. Furthermore, the relationship between the visit and the spatial distribution characteristics was analyzed. Finally, the study was revised completely, and suggestions were made about the urban forest. Cite this paper as: Canatanoğlu, E., Çağlayan, A.Y., Karagözoğlu, C., 2019. The Effects of Recreational Demand Characteristics on Space Preference in Urban Forests. Forestist 69(2): 103-116.

Keywords

Recreation   spatial-behavior   spatial-distribution   urban-forest   visitor-flow  

Corresponding Author

Ayça Yeşim Çağlayan

References

  • Arnberger, A., Hinterberger, B., 2003. Visitor monitoring merhods for managing public use pressures in the Danube Floodplains National Park, Austria. Journal for Nature Conservation 11: 260-267.
  • Ateşoğlu, İ., 2008. Bartın Balamba Orman İçi Dinlenme Yeri Rekreasyon Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Bulut Z., Karahan F., Sezen, I., 2010. Determining visual beauties of natural waterscapes: a case study for tortum valley (erzurum/turkey). Scientific Research and Essay 5(2): 170-182.
  • Cole, D.N., Cahill, K., Hof, M., 2005. Why model recreation use? In: Cole, D. (Ed.), Computer Simulation Modeling of Recreation Use: Current Status, Case Studies and Future Directions. General Technical Report RMRS-GTR-143. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, Fort Collins, CO, U.S., pp.1-2.
  • Daniel, T.C., 2002. Modeling visitor flow from the vi
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/forestist.2019.19002

Full Text (PDF)